Om os

Lemvig Shopping er udsprunget af en dialog i Lemvig-Thyborøn Erhvervsnetværk i 2015.

Man havde i netværket erfaret, at Lemvig kommunes indkøbsmedarbejdere ikke altid var opdateret med, hvilke ydelser de kunne købe i kommunen – Og en del handel gik derfor ud af kommunen. Det besluttede man i netværket, at der skulle gøres noget ved.

Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle finde ud af, hvordan man løste det problem. Løsningen blev et forslag om at lave en database med alle butikker og virksomheder i kommunen, og som alle kommunens medarbejdere skulle kunne gå på gennem nettet.

Ideen blev positivt modtaget i netværket. Dog var der nogle der spurgte, hvorfor borgerne i kommunen ikke skulle have samme mulighed – især nu hvor den gammeldags trykte telefonbog var ved at uddø.

Og selvfølgelig skulle alle da have glæde af det – Derfor blev dét den endelige løsning.

Men et er teori, og et andet praksis. Det kunne ikke blive ved snakken, så nogen måtte sætte det i gang.

I netværket sad bl.a. Preben Hove Nyborg fra Arka IT og Otto Bundgaard fra Reklamika; De to besluttede, at med de kompetencer de hver især besad, måtte det være en opgave for dem.

De startede derfor et firma, der skulle producere og vedligeholde Lemvig Shopping – Pro-Handel IVS. Og efter en del måneders intens arbejde gik Lemvig Shopping i luften.

Projektet er finansieret gennem annonce salg, og der har været stor opbakning lige fra starten hos de annoncører man besøgte: Lemvig Shopping var en realitet.